Nasz zespół

Kilka słów o naszym zespole...

dr n. med. Ireneusz Mazur – specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

Jestem absolwentem wydziału lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w Zabrzu, rocznik 1995. Pracę rozpocząłem w ZOZ Głuchołazy od szkolenia w dziedzinie chirurgii ogólnej uzyskując pierwszy stopień specjalizacji. Od 2001 roku pracowałem w Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Zabrzu, gdzie pod kierownictwem Pana Profesora dr hab. n. med. Mariana Pardeli uzyskałem stopień specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej. Po uzyskaniu stopnia dr n. med. kontynuowałem swój rozwój szkoląc się w dziedzinie chirurgii naczyniowej w Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej w Katowicach prowadzonej przez Pana Profesora dr hab. n. med. Lecha Cierpkę. Tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej uzyskałem w 2016 roku. Od tego czasu pracuję w Oddziale Chirurgii Naczyń Centrum Urazowego w Sosnowcu, gdzie wykonuję szeroką gamę zabiegów klasycznych oraz endowaskularnych, posiadając odpowiednie certyfikaty kwalifikacji.

dr n. med. Katarzyna Frydrych-Mazur – specjalista medycyny sportowej i rehabilitacji medycznej

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej (1990-1996). W latach 1997-1999 pracowałam jako młodszy asystent w Oddziale Chorób Płuc Szpitala MSWIA w Głuchołazach, gdzie w 2000 roku uzyskałam pierwszy stopień specjalizacji z chorób płuc. W roku 1999 rozpoczęłam pracę w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala MSWIA w Głuchołazach, i uzyskałam w roku 2005 tytuł specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Od 2007 roku pracuję jako lekarz w Górnośląskim Centrum Medycyny i Rehabilitacji „AMED” w Katowicach. W 2019 roku uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej. W pracy naukowej swoje zainteresowania rehabilitacją kardiologiczną łączę z medycyną sportową badając tolerancję wysiłku pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego co przełożyło się uzyskaniem w 2014 roku tytułu doktora nauk medycznych w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Obecnie w centrum mojego zainteresowania zawodowego znajduje się medycyna sportowa w najszerszym aspekcie. Zajmuję się zarówno kwalifikacją do uprawiania poszczególnych dyscyplin sportowych na poziomie amatorskim i zawodowym jak również diagnostyką i rehabilitacją schorzeń występujących u sportowców. Posiadam odpowiednie uprawnienia do orzekania w sporcie w każdym wieku.