Przygotowanie do zabiegu EVLA

Przygotowanie do zabiegu

Proszę wykonać podstawowe badania krwi (nie starsze niż 2 tygodnie) - morfologia, glukoza, sód, potas, APTT, INR.
Wszystkie przyjmowane leki muszą być skonsultowane z lekarzem.
Nie trzeba być na czczo, zaleca się jednak nieprzyjmowanie pokarmów 4 godziny przed zabiegiem.
Należy dużo pić, na dwa dni przed zabiegiem ok 1,5-2l i przed samym zabiegiem (do 30 minut).
Przed zabiegiem należy przyjąć pozycję pionową przez ok. 30 minut w celu lepszego wypełnienia żył.
Proszę zgłosić się wcześniej, ok 30 minut przed wyznaczoną godziną zabiegu.
Proszę wygolić owłosienie całej operowanej kończyny łącznie z pachwiną.
Proszę ubrać wygodny strój, najlepiej luźniejsze spodnie.
Proszę zgłosić się z osobą towarzyszącą. Nie powinno się prowadzić samochodu bezpośrednio po zabiegu.
Po ustaleniu sposobu znieczulenia, jak również godziny, na którą zaplanowany będzie zabieg, zostanie Pani/Pan poinformowana(y) o zaleceniach dietetycznych – dokładnych informacji w tym zakresie (w tym o czasie, kiedy należy pozostać na czczo przed zabiegiem) udzieli lekarz. Bezpośrednio przed zabiegiem nie powinna(-ien) Pani/Pan spożywać żadnych pokarmów. Jedynym wyjątkiem jest tutaj konieczność zażycia leków przyjmowanych na stałe, co należy uzgodnić z lekarzem. W przypadku, gdy równocześnie z zabiegiem ablacji wykonywane będzie usunięcie chirurgiczne żylaków konieczne będzie wygolenie operowanej okolicy.
Dzień przed zabiegiem, w godzinach wieczornych należy podać sobie zastrzyk z heparyny drobnocząsteczkowej.
Pominięcie właściwego przygotowania do zabiegu może mieć istotny wpływ na ostateczny efekt zabiegu. Stąd też prosimy o przestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej informacji, jak również przekazanych przez personel lekarski i pielęgniarski.