Żylaki kończyn dolnych

Co to są żylaki, dlaczego występują i co sprzyja postępowi choroby

Obecność żylaków kończyn dolnych najczęściej związana jest z rozwijającą się niewydolnością dużych żył powierzchownych układu żylnego (żyły odpiszczelowej, żyły odstrzałkowej lub innej dużej żyły). Żyły te łączą się z żyłami głębokimi kończyny dolnej i w warunkach prawidłowych odprowadzają krew z kończyny w kierunku serca. Na skutek uszkodzenia zastawek żylnych w Pani/Pana żyłach, krew zamiast odpływać w kierunku serca powraca do niewydolnych naczyń żylnych a następnie żylaków.
Patologia w obrębie żyły odpiszczelowej (VSM, GSV) jest odpowiedzialna za objawy tego schorzenia, w tym powstawanie dużych żylaków w obrębie podudzia i uda w ponad 20% przypadków. Powstawaniu i powiększaniu się żylaków sprzyjają predyspozycje genetyczne oraz inne czynniki, takie jak długotrwałe siedzenie i stanie, otyłość, zaparcia, leczenie hormonalne, ciąża oraz przebyta zakrzepica żylna. Częstość występowania żylaków rośnie wraz z wiekiem pacjenta. Symptomatologia przewlekłej niewydolności żylnej obejmuje szeroki wachlarz dolegliwości. Od zwykłego dyskomfortu psychicznego, związanego z wyglądem kończyn dolnych poprzez uczucie ciężkości nóg, pieczenia, obrzęki aż do zmian skórnych o charakterze przebarwień oraz owrzodzeń. Dolegliwości nie zawsze korelują z zaawansowaniem choroby. Często niewielkie zmiany w obrębie naczyń żylnych powodują znaczne dolegliwości bólowe oraz obrzęki i odwrotnie, duże żylaki mogą być powodem tylko dyskomfortu związanego z niezbyt estetycznym wyglądem. Niezależnie od nasilenia dolegliwości, uszkodzenie żyły odpiszczelowej (GSV) oraz innych dużych naczyń powierzchownych kończyn dolnych (SSV, żyła dodatkowa piszczelowa przednia, żyła Giacominiego) jeżeli nie jest odpowiednio leczone doprowadza do progresu choroby, którego ostatnim etapem jest bardzo trudne do wygojenia owrzodzenie na podudziu.

Zasady kwalifikacji
Kwalifikacja
O kwalifikacji do leczenia operacyjnego decydujemy na podstawie objawów zgłaszanych przez pacjenta oraz wyników badania fizykalnego, ultrasonografii układu żylnego (USG Doppler, tzw „przepływy”) i ewentualnie badań laboratoryjnych. Podczas wizyty, opierając się na uzyskanych wynikach, można zaplanować zabieg jak również przedyskutować go z pacjentem z uwzględnieniem jego oczekiwań.

Niezależnie od proponowanego sposobu leczenia i znieczulenia, prosimy Panią/Pana o udzielenie odpowiedzi na pytania:
Czy jest Pan/Pani uczulona lub nadmiernie reaguje na leki, środki znieczulające? (np. w trakcie poprzednich zabiegów operacyjnych lub też podawania znieczulenia przy zabiegach stomatologicznych)
Czy występuje uczulenie na plaster, gumę, lateks lub jakiekolwiek inne uczulenia?
Czy występowała u Pani/Pana zakrzepica żylna lub zatorowość płucna?
Czy występują u Pani/Pana jakieś infekcje (w tym infekcje skóry)?
Czy występuje u Pani/Pan skłonność do przedłużonego lub nadmiernego krwawienia np. po ekstrakcji zęba, po skaleczeniu się, bądź też skłonność do samoistnych krwawień?
Czy rany po zabiegach lub rany w wyniku skaleczeń goją się prawidłowo?
Czy przyjmuje Pani/Pan leki, również te, które można zakupić bez recepty?
Czy jest Pani w ciąży lub też podejrzewa, że takie prawdopodobieństwo istnieje?
Czy choruje Pani/Pan na choroby zakaźne np.: wirusowe zapalenie wątroby?
Czy w przypadku wcześniejszych zabiegów występowały jakieś powikłania ?

Jeśli odpowiedz na którekolwiek z powyższych pytań jest pozytywna, należy poinformować o tym lekarza prowadzącego. Brak tego rodzaju informacji lub jej zatajenie może mieć negatywny wpływ na ostateczny wynik zabiegu oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych.
W przypadku występowania chorób współistniejących, w celu zminimalizowania ryzyka powikłań „niechirurgicznych” np.: zaostrzenia choroby wieńcowej, niewydolności krążenia czy też niewydolności oddechowej zasięgamy opinii lekarzy innych specjalizacji.
W procesie kwalifikacji do zabiegu lekarz może stwierdzić przeciwwskazania do zabiegu. Mogą one wynikać ze stanu ogólnego pacjenta (aktywna infekcja, zły stan ogólny, zaawansowanie innych chorób, brak możliwości wykonania znieczulenia, uczulenia związane z lekami stosowanymi w trakcie zabiegu, zaburzenia krzepnięcia) oraz z przyczyn miejscowych (niedrożność lub zakrzepica żył głębokich kończyny dolnej, infekcje skóry, zakrzepica żył powierzchownych, bardzo kręty przebieg żyły na długim odcinku lub też bardzo powierzchownie położone naczynia żylne).
Przeciwwskazaniem do leczenia operacyjnego może być stosowanie niektórych leków zmniejszających krzepnięcie krwi. Może to wymagać ich odstawienia przed zabiegiem lub też zmiany sposobu leczenia – należy poinformować lekarza o wszystkich preparatach, jakie Pani/Pan stosuje.
Przed zabiegiem konieczne jest przeprowadzenie podstawowych badań laboratoryjnych. W przypadku okoliczności wynikających ze stanu zdrowia pacjenta potrzebne może być wykonanie również innych badań – o konieczności poszerzenia diagnostyki przedoperacyjnej zdecyduje lekarz.
W każdym przypadku współistnienia u pacjentów czynników ryzyka zakrzepicy żylnej, wskazane jest wdrożenie profilaktyki przeciwzakrzepowej – najczęściej pod postacią podskórnych wstrzyknięć heparyny drobnocząsteczkowej. O konieczności stosowania profilaktyki farmakologicznej decyduje lekarz.

Wskazania
Niewydolność GSV lub SSV (żyły pniowe) z widocznymi żylakami lub bez, z obecnością jedynie dyskomfortu w postaci uczucia ciężkości kończyn, obrzęków, pieczenia, etc.
Żylaki z obecnością zmian skórnych.
Przeciwwskazania
Niezdolność do samodzielnego poruszania się.
Aktywna zakrzepica układu powierzchownego.
Zmiany patologiczne w obrębie układu żył głębokich kończyny potwierdzone badaniem Dopplerowskim.
Zły stan ogólny.
Ciąża.
Stany nadkrzepliwości krwi.
Obrzęki chłonne.
Zmiany zapalne w obrębie leczonej kończyny dolnej.
Niewydolność tętnic obwodowych.
Zakrzepica żyły.